EN . BG . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Вафла Wafreta

Вафла Wafreta
Графичен дизайн на опаковка за вафли. Клиент: Макпрогрес

Вафла Wafreta

Вафлената експанзия на Макпрогрес се опитва да покрие всички целеви групи. „Wafreta“ адресира част от традиционния за фирмата сегмент: „Value for Money“. Дизайнът отговаря напълно на позиционирането на продукта. Използван е популярния съвременен шрифт  Museo.

предишния проект: >> Premier maxi