BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Тревни смески Лактофол Ботаника

Дизайн и предпечат на серия чували.
Дизайн и предпечат на серия чували.

Тревни смески Лактофол Ботаника 5кг Спорт

Адаптация на дизайна на кутиите за Тревни смески. При всяка адаптация се променят форматът и нерядко – технологията за печат.

Тревни смески Лактофол Ботаника 5кг Парк

Тревни смески Лактофол Ботаника 5кг Слънце

 

 следващия проект: >> Кисели млека Лактима Балкан