Premier maxi

опаковка, март 2015
Premier maxi
Опаковка на вафли. Дизайн и предпечат. Клиент: Макпрогрес

Опаковка на вафли Priemier Maxi. Дизайн и предпечат. Клиент: Макпрогрес

Premier Maxi е логичното развитие на успешния продукт вафла Premier. Логично е запазен дизайна на оригиналната вафла, допълнен с традиционното Maxi, подсказващо увеличения грамаж.