EN . BG . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Складът

Думата „портфолио“ е чуждица в българския език и има много значения. Първоначалната му употреба се свързва с епохата на Италианския Ренесанс — така са се наричали папката, колекцията, албумът с картини или архитектурни скици, които художниците и архитектите са представяли на определени места.

В този си смисъл идеята за портфолиото се използва и до днес. В най-общ смисъл означава съвкупност от документи или ценни книжа на определен индивид или компания. Работното портфолио съдържа документи и приложения, които материализират и придават достоверност на факти и събития, свързани с представяната компания, фирма или личност. В сфери като графичен дизайн, архитектура, мода или фотография хората използват портфолиото като средство да покажат натрупаните знания, умения, опит и практика.

С течение на годините стана невъзможно да събираме всичко, което сме измислили и произвели в студиото. По тази причина създадохме този склад с намерението да оставяме в него както сега създадените проекти, така и малко по малко да вадим от праха предишните.