BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Сагата Макпрогрес продължава Naturaлно

Сагата Natura. Сагата Naturaлно​​​​​​​
Търговска марка, серии опаковки от А до Я. Клиент: Макпрогрес

Проектът Natura заема съществено място в работата на студиото през 2013-та година. Създали сме дизайн на стотици търговски марки и хиляди опаковки, но този проект концентрира в едно усилията и уменията ни. Показа на самите нас какво можем и как можем още да подобрим работата си. Всяка една позиция по този проект е описана в разделите за Търговска марка и Опаковка на нашия Склад. А тук ще опишем работата, която стои зад тях и комуникацията ни с клиента, пътят, който е извървян, докато се стигне до конкретната опаковчица за сурови семена Natura.

 

Марката Natura

Описанието на задачата, рамките, в които трябваше да работим и целите, които трябваше да постигнем вече присъстват в нашия сайт. Всяко лого, търговска марка, всеки проект започват в момента, в който започваме проучването по него: текуща ситуация на пазара, динамика на развитие, конкуренти, качествата и предимствата на продукта. На базата на това проучване се формират формални критерии и посоки, които определят какво не трябва да правим. Създава се представа – все още твърде неопределена, за това как трябва да изглежда бъдещата марка. Представата е на ниво интуиция, предчувствие и усещане. С тази представа дизайнерът заспива, събужда се, крачи по улиците или зарежда бензин в колата си. Понякога тази представа директно се трансформира в графичен знак или в негова характерна особеност, понякога остава да отлежи в главата, докато дойде ред на молива и листа хартия. Дизайнът се мисли в картинки, затова се драска и рисува до тогава, докогато всеки вариант е или отречен, или е намерил излъчването си, характерната си особеност, заради която получава правото да се състезава с другите.

Процес лого дизайн.

Предложенията от този етап не достигат до клиента, затова не е необходимо и тяхното завършване, стига да е намерено главното и характерното на варианта. Друг е въпросът, когато започне работата по вариантите, които ще бъдат представени на вътрешно обсъждане в студиото и след това – ще бъдат предложени и на клиента. Тогава няма място за компромиси. Това го изисква не само професионалната етика, но и простичкия факт, че клиентите ни са специалисти в друг вид дейности, не и в дизайн, затова не можем да искаме от тях да споделят и притежават специфичните знания и умения, които правят дизайнера ценен като специалист. С подготовката на идейните проекти завършва първия етап на проекта, с който представяме в повече или по-малко окончателен вид възможните варианти на търговската марка. Вариантите са конкретни и изборът им е резултат не на „това ми харесва“, а на предвижданията на екипа, състоящ от клиента и студиото, за това как потребителят ще види и възприеме новата марка, какви асоциации ще пробуди тя в целевата група.

Търговски марки. Идейни проекти.

Колкото и подробно да е било заданието, колкото и сериозни да са били проучването и маркетинговите прогнози, всеки нов продукт и търговска марка е крачка в неизвестното. Затова дизайнерът е длъжен да създаде у клиента възможно най-ясната представа, за да може той да направи своя избор обосновано. С тази цел кандидатите за бъдеща търговска марка Natura се апликират върху сходни конкурентни продукти и клиентът получава своята „тема за размисъл“. Избраните за втори кръг марки се тестват върху опаковки на подобни продукти, за да може клиентът да надникне в бъдещето и да си представи как ще изглежда марката му на реални опаковки наредени върху щандовете на магазина. Вариантите са по-зрели, преминали през поредица обсъждания, промени и уточняване.

Разработка концепции.

В практиката ни сме стигнали до истината, че обсъждането на предложените варианти отнема почти толкова време, колкото времето, необходимо за изработването им. И това време не е прахосано: това е времето, когато специалисти от различни направления поглеждат кандидатите от своята си камбанария, съгласуват мненията си. Това е и времето, когато се уточняват и решават производствени и технологични проблеми, когато се завършва стратегията за дистрибутиране. Всеки един от тези фактори влияе на избора и внася своите корективи в търговската марка. Дизайнерът също не стои настрани от този процес. В хода на работата и обсъжданията ние внасяме промени и подобрения. Дизайнът е приложно изкуство и всеки проект се подчинява на срокове. Но докато срокът не е изтекъл и не е произнесено одобрението на финалния вариант, ние работим върху марката, като на всяка стъпка внасяме в нея все повече професионализъм и зрелост.

Резултатът на изследването на обществени тенденции, бизнес-замисли, планиране, технологична реализация и творчество е финалният вариант на марката. След одобрението й тя става закон и започва да се използва и прилага, което е и истинския тест за професионализма на дизайнера, и за добре свършената от него работа.

Търговска марка Natura.

Всичко казано дотук не са размисли от вида „какво е искал да каже автора?“ Процесът на дизайн преминава през удивително число варианти и избори. Някои от тях са осмислени и осъзнати, а други се правят на база интуитивна преценка, основа на която е огромния опит, който е научил окото и ума да забелязват детайли, които човек извън занаята не би забелязал и оценил.

 

Опаковката Natura

Проектът Natura от самото начало стартира с ясно дефинирани разнообразни групи продукти. 

Продуктите са обединени най-общо в категорията „здравословни храни“ – сектор, който в последните години има трайна тенденция към развитие и притежава голям потенциал, както с преките ползи от консумацията на подобни храни, така и заради променящото се обществено мнение в полза на здравословния начин на живот. Намерението на Макпрогрес е да се възползва от тази тенденция и да допринесе обществена полза с традиционно високото качество на продукцията си и високата си конкурентоспособност.

Голямото разнообразие на продуктите под марката Natura е обусловено от желанието на клиента да навлезе на пазара масирано, с присъствие във всички категории продукти. Това помага също така да се оптимизират разходите за първоначалната реклама и да се изгради бързо голяма група от лоялни потребители.

Първоначалната целева група на продуктите Natura е съставена от добре образовани хора в активна възраст без ограничение на пола; жители на големите градове, в които е съсредоточено основното население на всяка страна. Продуктите са ориентирани както за вътрешно потребление в Македония, така и за международния пазар, основно - страните от бивша Югославия и Европа.

Позиционирането на продуктите с марка Natura е в средния и висок ценови сегмент при гарантирано високо качество или накратко – продуктите Natura са от вида „value for money“.

Задачата по дизайна на опаковките Natura е сложна заради противоречивите изисквания, които трябва да бъдат изпълнени:

 • печат върху различни материали и с различни технологии;
 • различни видове опаковка;
 • силна принадлежност към бренда;
 • висока степен на информативност;
 • много богата продуктова гама;
 • зрелищност.

Доброто предварително планиране ни позволи, вместо да работим „на парче“, да започнем от създаването на обща графична концепция за дизайна на опаковките. В състезанието участваха четири варианта, като всеки от тях покриваше цялата гама продукти и видове опаковки.

Разработка концепция.

След като беше избран фаворита, работата продължи с уточняването и разработката на подробностите. Тества се и един от другите варианти на опаковката, за да се убеди клиента в правотата на избора си.

Разработка концепция.

Работи се върху основните цветови гами и колорита на сериите опаковки.

Колорит и гами на концепцията.

Колорит и гами на концепцията.

Колорит и гами на концепцията.

Колорит и гами на концепцията.

Основен проблем беше и постигането едновременно на силна идентичност на опаковката в обкръжението на конкурентните продукти, без да се затруднява диференцирането на отделните продукти Natura.

Колорит и гами на концепцията.

Колорит и гами на концепцията.

Колкото повече напредва проекта, толкова по-фини са корекциите и промяната по детайлите, докато в един момент се казва: „Добре! Работим по вариант 51, версия 4“ и се подава първото задание за конкретна опаковка, с точните размери, разгъвка, параметри, текст и стойности. Това е моментът, в който дизайнът на опаковка се превръща от графична концепция в конкретен продукт. Когато се оказва, че текстовете с плюсовете на продуктите са твърде дълги и се налагат промени. Стискаме си ръцете с клиента за намален по обем и преаранжиран текст. Появява се нуждата от и спешно се разработват спомагателни графични символи и елементи – здравият скелет на концепцията обраства с плътта и мускулите на конкретното й прилагане.

Концепция. Финален вариант.

Една след друга се появяват кутиите за Мюсли Natura и следващите опаковки:

 • Изсушени плодове Natura
 • Мюсли с тропически плодове
 • Екструдирани зърнени закуски Natura
 • Зърнени закуски Natura
 • Семена Natura
 • Корнфлейкс Natura
 • ...

. . .

Тази публикация нарушава неписаното, но желязно правило на студиото да показваме на сайта си само и единствено завършени и тиражирани проекти. Тя има една-единствена цел: да покаже какво се крие зад всяка една „картинка“ в Склада – къртовска творческа работа.

 

И резултата:

„Во текот на оваа година Макпрогрес планира и дополнителна инвестиција во производите „натура“ од уште еден милион евра во проширување на капацитетите и асортиманот на производи.Планираме брендот да се најде на странските пазари каде што е застапен Макпрогрес во 42 држави. Производите се издвојуваат по дизајнот, пакувањето, амбалажата за кои веќе сме номинирани за награда на поранешните југословенски републики,“ изјави Глигор Цветанов, генерален директор на Макпрогрес.

 

 следваща история: >> Сагата Макпрогрес