PRO-VISIO, OCUFLASH, UNILAT, ANTALERG

Projects >> PRINT ADVERTISEMENTS

Поредна стъпка в развитието на корпоративната визия през тази година е проектирането на серия дипляни за част от продуктите на Унимед Фарма. Изпълнени са чрез конвенционален офсетов печат и UV лак. Използваните крайни размери на изделията са съобразени с начина на представяне на информацията.

Brochure Pro-visio, size A6, 4+4 colors, UV lacquer, 150 g/m2, 4 pages.

Brochure Ocuflash, size A5, 4+4 colors, UV lacquer, 150 g/m2, 4 pages.

Brochure Unilat, size A5, 4+4 colors, UV lacquer, 150 g/m2, 6 pages.

Brochure Antalerg, size A5, 4+4 colors, UV lacquer, 150 g/m2, 4 pages.

< Back to Overview