(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Начин на работа

Всеки човек извън кухнята на графичния дизайн има собствена, обикновено погрешна, представа за професията и работата ни. Дизайнът е шаманство, черна кутия, на входа на която се подава творческото задание и известна сума, а на изхода се получава готова картинка. Вътре в черната кутия се случват тайнствени процеси, които един си представя като усилен „копи-пейст от интернета”, а друг – като акт на вдъхновено от Бог творчество, чийто резултат е обусловен само и единствено от креативността на Автора.

Това не е така. 

Графичният дизайн има закони, които са валидни като Закона за гравитацията. Работата се извършва по желязна технология и всяко отклонение от задължителните етапи поражда ненужен риск за бизнеса на клиента. Ако сте заинтересувани от успеха на бизнеса си, следващите редове са за вас. Те са обобщение на 20-годишните ни успешни усилия да правим клиентите си богати.

Началото

Един проект за дизайн започва дълго преди да се срещнем за първи път. Обикновено той започва с бизнес-проблем. Независимо каква е формулировката на задачата ни – „ново етикетче”, „хубаво лого” или „създаване на бранд и опаковка за...”, ние винаги решаваме с работата си даден бизнес-проблем.

Следващата стъпка е първата ни среща, в хода на която научаваме конкретната задача. Първоначалното задание може да има различни форми – от професионално написано творческо задание, до „Искам ярки бòи!”. При всички случаи ние няма да започнем работа преди да получим детайлна представа за целите на проекта, задължителните елементи, целевите групи, бизнес-модела, технологията, пазарния сегмент, географския регион и още много късчета необходима ни информация. След уточняване на творческото задание сме готови да предоставим оферта и да започнем работа.

Работата

Същинската работа е скрита в кухнята на графичния дизайн. Клиентът не вижда десетките скици, не отчита часовете работа, денем или нощем, не чува разгорещените спорове в студиото. Не знае за жестокото сито, през което минават тези три-четири проекта, които му се представят след десетина дни като „графична концепция”. За него остава да прецени кой от вариантите пасва най-добре на целите му. Очакваме да чуем и съображения от бизнес-практиката му.

След това започва и собствено етапа графичен дизайн. Приетата графична концепция се разчленява на съставните си елементи. Всеки от тях се преработва, прерисува и се помества в математически точна композиция. Прецизират се текстовете. Уточняват се шрифтове. Илюстрациите се обработват така, че ако става дума за ножове, те да режат преди да ги докосне човек. Ако става дума за храна – да предизвиква непроизволно слюнкоотделяне и язва на дванайсетопръстника още докато ги гледаш. В края на този етап се ражда на бял свят готовото лого, корпоративна идентичност с множеството си съставки, конкретния етикет, брошура или уебсайт. Следва проверка, финални корекции и въпроса „Утре ли ще е готово?”, след който идва разочарованието. Идва етапът предпечат.

Най-общо казано предпечатът превежда готовия дизайн на езика на печата. Преди него дизайнът е бил една съвършена картинка на екрана. След него тази картинка е годна да бъде отпечатана с максимално качество при минимални разходи. За да се постигне това, е необходимо перфектно владеене на специализирания софтуер и перфектно познаване на печатната технология. Необходими са фундаментални знания, смелост и отговорност за да се вземат решения за производството, които стряскат опитни печатари и понякога водят до конфликти с тях. Хубавото в тези конфликти е, че в крайна сметка се получава съвършен продукт и се поражда пълно доверие към решенията ни.

С това нашата пряка работа като графични дизайнери завършва. Готовият проект излиза на пазара в конкурентна среда и настъпва момента за оценка и анализ на постигнатите резултати.

Анализът

Обектът на графичния дизайн е завършения, тиражиран продукт, навлязъл в употреба. Смисълът на всичките ни усилия, обаче, е в решаването на проблема, с който клиентът е дошъл при нас. Затова ние се интересуваме от качеството на крайния продукт и работим за това. Интересуваме се от това, как седи на рафта, в очите и ръцете на крайния потребител. Но най-ценната ни обратна връзка са цифрите: с колко процента са се повишили продажбите, ако става дума за продукт. И най-общо казано – с какви цифри се е подобрило състоянието на клиента ни. Едва тогава смятаме проектът за завършен.

Вместо заключение

Тук представихме обобщено цялостния цикъл на работа по един проект. А всеки проект е интересен сам по себе си именно с подробностите и с уникалните задачи и решения. Различни са и клиентите, и комуникацията с тях. Невъзможно е да бъдат описани на едно място 20 години работа, по 200 проекта на година. Когато заработим за Вас, ще се убедите в това сами.