(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Коректни финансови отношения

Коректността винаги се проявява от двете страни. Коректността към нас? Сметките да се плащат навреме.

Коректността към вас? Не плащате заплатата на лъскавата секретарка, която не сме наели. В студиото работят само дизайнери. 

Не плащате авансово за котка в чувал. Всеки проект включва в себе си риск. Смятаме, че е морално този риск да го поемем ние. Имаме доверие в себе си като професионалисти и знаем, че работата ни ще ви хареса. Затова заплащането става след завършване на проекта или след приключването на съществен етап при по-обемист проект.

Не плащате повече, отколкото е необходимо. Гордеем се с високото съотношение качество-цена. Стремим се цената, която ни плащате за графичен дизайн и експертни знания, да е инвестиция, а не разход.

Получавате проекта си преди крайния срок. Не, не сме меркантилни, но ако при други равни условия трябва да направим избор за кой клиент да работим в даден момент – за коректен или за некоректен, изборът е предрешен.

Получавате по-ниски цени. Не са много начините, по които да отвърнем подобаващо на коректен клиент. Така или иначе качеството ни е винаги високо. Това е стандарт. Но ангажираността към проекта, надхвърляща работното време и по-ниската цена – това е нашия начин да ви кажем „Благодаря!” за вашата коректност и за доброто ни сътрудничество.

Всичко това не е само кредо или добри пожелания. Това е практика. Практика, в която дългогодишни клиенти са ни Макпрогрес, Престиж, Булстрад, ДСБ, Екофол и десетки други фирми.