(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Добър диалог и комуникация

Има две нива на добра комуникация. Първото ниво е задължително и се преподава в бизнес-школи и специализираните учебни заведения. Да вдигнеш телефона, когато те търсят. Преди да позвъниш на зает човек да си дадеш пет минути време, за да премислиш всичко, което трябва да споделиш. И да не звъниш още ...найсет пъти след това за „Извинявай, ама се сетих и за...” Да отговориш на имейл в рамките на 24 часа. Да пишеш кратко, грамотно и ясно. Да спазиш думата си. Или както Петър Първи е казал преди четири века:

  • Говори кратко.
  • Искай малко.
  • Тръгни си бързо.

Комуникацията от второ ниво е по-трудно да се вкара във формални рамки, но все пак има някои закономерности. Характеризира се с взаимен професионален респект и лична симпатия. Мотивацията, която създава този тип комуникация, надхвърля задължителната професионална коректност. Тандемът клиент-студио прераства в монолитен екип, обединен от обща цел и работещ за постигането ѝ.

Този тип комуникация не е утопия, а реалност, която от дълги години ни свързва с нашите постоянни клиенти. Този тип комуникация не е самоцел и постигането ѝ задължително води до изключително добри и стабилни резултати в нашата работа и в бизнеса на клиентите ни.