(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

ГРАФИЧЕН ЗНАК (ЛОГО)

Всъщност в разговорния език става дума за запазен знак на фирма, компания или организация. Какво обаче представлява един запазен знак, какви елементи може да съдържа в себе си, на какво трябва да бъде подчинен, за какво служи… за всичко това са следващите мисли. Няма да разглеждаме думичката „запазен“ в контекста на графичния дизайн. За да бъде един знак „запазен“ логично е да се запази, т.е. да се регистрира като такъв. Има определен ред, нормативни документи, организации и какво ли още не, свързани с този проблем, където всеки знак, слоган, търговска марка са под общ знаменател — марки. Да се върнем към графичния дизайн. Махайки „запазен“ остава само знак. Графичен знак. Та логото всъщност е знак. Той може да представлява рисунка, символ, текст. Още от древни времена, авторите са поставяли индикация върху своите творения. Неведнъж се е случвало да не могат да изпишат името си поради факта, че технологията, размерът на изделието или начинът на възприятие им е пречил за това. Тогава те са слагали своя знак (клеймо, щемпел, печат). Желанието графиката на знакът да се променя с появяването на нови технологии е налице. Много колеги се опитват да го разкрасят с цветове, преливащи се форми, обем. В това няма нищо лошо, ако не забравят основните характеристики на един знак: Проектиран и изпълнен в черно-бял вариант; Проектиран и изпълнен в различни големини, като е необходимо да е представен и в един квадратен сантиметър. Едва тогава е възможно създаването и на цветни решения. Помислете, какво би станало с вашия знак ако трябва да се изпълни като малка елегантна значка от благороден метал. Знам. Едва ли едноличния търговец му е в главата точно тази значка. Така е. Негативите на отказа от основната идея за какво служи един знак се усещат най-често след години. Едноличният търговец е станал акционерно дружество. Търговията или производството се е развила. Офисите, магазините, автомобилите са увеличили броя си. И точно в този момент — трябва да сменим знака (с който ни познават толкова много хора и който го има на толкова много места) защото ни е станал неудобен… а е уж само един знак.

ЛОГОТИП

Думичката, от която произлиза и съкратеното „лого“. Произлиза от λόγος (слово) и τύπος (отпечатък). Разшифровано, това е начинът на изписване на фирмата, компанията или организацията. Понякога, но много рядко знакът представлява само логотип. В тези случаи много често се използва част от името на компанията и може да говорим за използване на търговска марка, а не на име (Sony всъщност е Sony Corporation). Често логотипът се разработва специално, за да е в съчетание със знака. Дори използването на определен шрифт при самото изписване на името е въпрос на анализ и графичен дизайн. Логотипът може да присъства по определени начини към знака, ако самия той не е знак, но не е задължително. Може да присъства и самостоятелно, което пак не е задължително.

ТЪРГОВСКА МАРКА

Търговската марка се различава от знака на фирмата в много отношения. Макар и по същество пак да е знак, тя е проектирана за конкретни цели. Дефиницията за търговска марка е: знак, способен да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. При проектирането до голяма степен се отчитат начините и срока на използване, както и аудиторията, към която е предназначена. При нея се допускат известни волности в използването на цветове, форми и технологии, но не трябва да се забравят основните й характеристики: да е знак; да има отличителна сила; да може да бъде представена графично. Понятието се ползва под най-различни наименования: фабрична марка, запазена марка, регистрирана марка, търговска марка или само марка. В международната практика обаче понятието е обединено в общото „търговска марка” или „trade mark”. Още в първата директива на ЕС от 1988 г. за хармонизация в законодателството в областта на търговските марки се използва това понятие, като оттук терминът се възприема в текстовете на всички европейски законодателства.

P.S. Думите емблема, герб и символ често изглеждат като едно и също нещо във всекидневен разговор. Въпреки това разликата между тях е значителна. Емблемата представлява илюстрация, абстрактна или реалистична, която е въплъщение на концепция. Емблемата стилизира обект в графична форма и по този начин се явява един вид презентация на този обект: божество, племе или народ, добродетел или порок. Символът, от друга страна, е знак, рисунка, която представя в съкратен вид същността или значението на даден предмет, събитие или идея: християнският кръст е символ на саможертвата и вярата, полумесецът е символ на исляма, черепът с пресичащи се кости е символ за отрова и т.н. Гербът е официален отличителен знак на държава, град, съсловие, сдружение, семейство и др. Обикновено се изобразява върху знамена, печати, парични знаци, официални облекла и др. Науката, която се занимава със създаването, използването и произхода на гербовете, се нарича хералдика.

 

 

Меденки

Гама опаковки за меденки. Графичен дизайн, предпечат. Клиент: Макпрогрес

Швейцарски рула Винчини

Гама опаковки за швейцарски рула. Графичен дизайн и предпечат. Клиент Макпрогрес

Минерална вода КОМ

Гама етикети за минерална вода. Графична концепция, дизайн и предпечат. Клиент: Минерална вода Ком ЕАД

Вафла Almi

Опаковка за вафли. Графичен дизайн и предпечат. Клиент: Макпрогрес

Dolcezza редизайн

Серия опаковки за сухи пасти. Графичен дизайн, илюстрация и предпечат. Клиент: Макпрогрес

Wafreta Grande

Опаковка за вафли. Графичен дизайн и предпечат. Клиент: Макпрогрес

Вафла Wafreta

Опаковка за вафли. Графичен дизайн и предпечат. Клиент: Макпрогрес

Тревни смески Green Expert

Серия опаковки. Графичен дизайн, търговска марка, илюстрация и предпечат. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Дипляна Helasol

Рекламна дипляна. Графичен дизайн и предпечат. Клиент: Екофол