(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

ГРАФИЧЕН ЗНАК (ЛОГО), ЛОГОТИП, АКЦИДЕНТНИ МАТЕРИАЛИ
лицето на вашата компания

 

Фирмената или корпоративна идентичност в маркетинга е „лицето“ на дадена компания. Неин израз са хармонизираният изглед на рекламните материали, опаковките на продуктите, търговските марки, както и на посланията, които те излъчват.

Идентичността определя начините, по които компанията се стреми да идентифицира или позиционира себе си или продукта си. Става въпрос за запазения знак и поддържащите графични елементи. Те следва да са съобразени с набор от правила, които ще продиктуват цветовата палитра, шрифтовете, изгледа на страниците и други средства, осигуряващи визуална приемственост и разпознаваемост върху всички физически проявления на марката.

Създаването на корпоративна идентичност започва от разработването на графичен знак на компанията (лого) — самостоятелно или в комбинация с шрифт (логотип), пакет материали за корпоративна комуникация — визитка, бланка, плик, папка, цветови облик на фирмата, както и разработването всички останали материали, необходими за маркетинговото представяне на фирмата.

 

 

 

Меденки

Гама опаковки за меденки. Графичен дизайн, предпечат. Клиент: Макпрогрес

Швейцарски рула Винчини

Гама опаковки за швейцарски рула. Графичен дизайн и предпечат. Клиент Макпрогрес

Минерална вода КОМ

Гама етикети за минерална вода. Графична концепция, дизайн и предпечат. Клиент: Минерална вода Ком ЕАД

Вафла Almi

Опаковка за вафли. Графичен дизайн и предпечат. Клиент: Макпрогрес

Dolcezza редизайн

Серия опаковки за сухи пасти. Графичен дизайн, илюстрация и предпечат. Клиент: Макпрогрес