(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

ТЪРГОВСКА МАРКА

Различава от фирмения знак в много отношения. Макар и по същество пак да е знак, търговската марка е проектирана за конкретни цели. Дефиницията за търговска марка е: знак, способен да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. При проектирането й до голяма степен се отчитат начините и срока на използване, както и аудиторията, към която е предназначена. При нея се допускат известни волности в използването на цветове, форми и технологии, но не трябва да се забравят основните й характеристики: да е знак; да има отличителна сила; да може да бъде представена графично. Понятието се ползва под най-различни наименования: фабрична марка, запазена марка, регистрирана марка, търговска марка или само марка. В международната практика обаче понятието е обединено в общото „търговска марка” или „trade mark”. Още в първата директива на ЕС от 1988 г. За хармонизация в законодателството в областта на търговските марки се използва това понятие, като оттук терминът се възприема в текстовете на всички европейски законодателства.

 

Меденки

Гама опаковки за меденки. Графичен дизайн, предпечат. Клиент: Макпрогрес

Швейцарски рула Винчини

Гама опаковки за швейцарски рула. Графичен дизайн и предпечат. Клиент Макпрогрес

Минерална вода КОМ

Гама етикети за минерална вода. Графична концепция, дизайн и предпечат. Клиент: Минерална вода Ком ЕАД

Вафла Almi

Опаковка за вафли. Графичен дизайн и предпечат. Клиент: Макпрогрес

Dolcezza редизайн

Серия опаковки за сухи пасти. Графичен дизайн, илюстрация и предпечат. Клиент: Макпрогрес