(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Среда за професионално развитие и реализация

Развитието

Графичният дизайнер като минимум трябва да познава технологиите за печат: офсет, флексо, сито и ротогравюра; да познава програмите, с които работи; да прави качествен предпечат; да създава конкурентноспособен дизайн; да може да взима екипно участие в общи проекти. Няма предел за тези знания.

Освен основните дисциплини можем да се задълбочим във всяка една област на дизайна: книга, списание, илюстрация, шрифт. Анализ и корекция на дизайна. Солидни познания по маркетинг и психология на възприятието, за да е успешен дизайна, който правим. Умения за комуникация, психология и чужди езици, за да можем да общуваме с клиентите, колегите и подизпълнителите. Познаване на електронните медии и особеностите на дизайна за тях: уеб, мобилни приложения... 3D… Неизчерпаеми са възможностите за професионално развитие и задълбочаване на знанията и уменията на графичния дизайнер. И това не е еднократен акт, а непрекъснат процес, който продължава през целия професионален живот.

Възможно е човек и сам да извърви част от този път, но в компания на същите като него отдадени на занаята си професионалисти този път е по-весел и стига по-надалеко. Именно такава среда за развитие е нашето студио.

Реализацията

Графичният дизайн е занаят и по това си прилича с източните бойни изкуства, плуването и живота. За да се учиш, трябва да го правиш. Невъзможно е да видиш следващия баир, ако не си изкачил този, който е пред теб. Затова професионалното развитие на дизайнера е свързано с реализацията му.

В студиото работят само дизайнери и дейността на студиото е само графичен дизайн, във всяка една възможна област на приложение. Работим за високо мотивирани клиенти, които покриват пълната гама: от фирми – еднолични прощъпулници, до утвърдени лидери (за която позиция помагаме и ние). Проектите им изискват от всеки от нас 100% ангажираност и влагане на уменията, знанията и таланта ни. Затова всеки проект е първи, всеки клиент е нов, всеки проект те учи на нещо ново.