(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

 

Александър Георгиев

За някои Александър, за други Алекс, за трети Сашо, но все пак един и същ човек, имащ си дори ЕГН, което събира под общ знаменател различните обръщения.

Още от миналия век решавам проблеми и създавам възможности за развитието на много фирми и техните стоки или услуги чрез създаване на графичен дизайн като крайна фаза на процес, свързан първоначално с психология, логика, цветознание, композиция, типография, рисуване, снимане, а по нататък и с управление, организация, изобретяване, усъвършенстване, оптимизиране, разработване, подобряване, координиране, преговаряне, контролиране, оценяване... 

CURRICULUM VITAE (краткo сведениe за живота)