(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Аблена Георгиева

Умна, спокойна и усмихната, тя е причината да се появи поговорката "Тихите води са най-дълбоки".

Трите години, през които Аби работи при нас, ни обогатиха взаимно и ни помогнаха да открием себе си.